Pages

Friday, June 17, 2016

Tự làm căn hộ Sổ đỏ: giấy tờ gì nên lo lắng?

Trước khi càng có nhiều người muốn về nhà mua như chung cư sổ đỏ nhưng không biết quá trình cũng như quy định trong hồ sơ, trao đổi đại diện phóng viên Pioneer với Văn phòng Land Registry tại Hà Nội tìm hiểu các thủ tục.

City "giải cứu" cuốn sách cấp dự án nhà ở màu đỏ

Làm rõ cho "phí bôi trơn" trước khi sách đỏ 16/5

khó khăn trong việc giải quyết các làng không sổ đỏ

Theo đó, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ bao gồm: 1 bản gốc, 1 hợp đồng photocopy bán hàng với các nhà đầu tư; 2 chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu của người nộp đơn (bao gồm cả những người có tên trong hợp đồng để bán); kê khai lệ phí 2 Đăng ký, khai thuế thu nhập cá nhân 3 (chủ sở hữu tài sản kê khai hoặc người được uỷ quyền).

Tất cả các tài liệu sẽ đề nghị cấp giấy chủ quyền căn hộ dân cư nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai (DKDD) Hà Nội (đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân). Sau 14 ngày, người ta có thể nhận được sổ đỏ như việc thanh toán lệ phí trước bạ là 0,5% (giá trị của hợp đồng).

Lê Tuấn Định, Giám đốc Văn phòng DKDD Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tập trung xem xét và các thủ tục hành chính chuẩn Bộ liên quan đến việc cấp sổ đỏ trong tinh thần cắt thủ tục thành phần 30-50% và hồ sơ theo quy định hiện hành, do đó giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục.

Hiện tại, thời gian trong hệ thống cấp sổ đỏ DKDD Văn phòng Hà Nội chỉ áp dụng trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, trong khi các thủ tục khác được thực hiện tại Văn phòng DKDD được giảm thiểu. Chỉ có thủ tục thực hiện trong vòng 3-5 ngày.

Phù hợp với luật pháp, điều kiện sẽ đề nghị cấp căn hộ quyền sở hữu giải quyết như sau: thanh toán đầy đủ phải được quy định trong các căn hộ mua tiền hợp đồng với các nhà đầu tư; Hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư; Đề nghị các nhà đầu tư cấp các ứng dụng cho một giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

No comments:

Post a Comment