Pages

Sunday, June 19, 2016

Chính thức thành lập các chính sách tài chính và tiền tệ Hội đồng Tư vấn Quốc

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch của Quốc gia tư vấn tài chính chính sách tiền tệ.

Chính sách tiền tệ: Đến lúc đó khó khăn

5 năm nhìn lại, chính sách tiền tệ được - mất những gì?

thành viên TPP sẽ ở lại ra "cuộc chiến tiền tệ"

Hội đồng tư vấn

Quyết định thành lập Thủ tướng chính phủ vừa ký chính sách tài chính , đồng tiền quốc gia của 39 thành viên do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng.

3 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hùng (Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực); Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Quốc Ủy ban Giám sát Tài chính Vũ Viết Ngoạn.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng tư vấn để củng cố chính sách tài chính và tiền tệ Hội đồng Cố vấn Quốc gia về chính sách tài chính, tiền quốc gia tiền tệ, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Hội đồng chặt chẽ chức năng tư vấn chính sách tiếp theo của tài chính, tiền tệ, cần phải tham khảo ý kiến ​​các dự án lớn trong lĩnh vực này.

các dự án lớn là những yêu cầu Phó Thủ tướng Bộ trưởng Vương Đình Huệ chính sách tài chính Hội đồng tư vấn, tiền tệ quốc gia giai đoạn tư vấn bố trí là: ngân sách kế hoạch tái cơ cấu và cơ cấu lại nợ; nợ xấu trong các tổ chức tín dụng hoặc các chương trình huy động vàng và đô la hóa trong bối cảnh kinh tế , xem xét cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Việt Nam cũng nêu ra việc quản lý chính sách tiền tệ, tài chính xảy ra trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, nhưng mỗi quốc gia đều có một cơ chế, chính sách tiền tệ, tài chính tham vấn nhiều ý kiến ​​của Hội đồng tư vấn.

tư vấn chính sách tài chính của Hội đồng, đồng tiền quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và làm việc theo Quy chế của Hội đồng Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ban thư ký trợ lý làm việc trên một phần chính sách tài chính Hội đồng Tư vấn nhiem.Hoi, đồng tiền quốc gia có trách nhiệm thảo luận và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách chủ, các dự án lớn và các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách và kế hoạch kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; hướng và biện pháp quản lý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các chính sách và kế hoạch có hiệu quả đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ được giao cho Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách các thành viên của Hội đồng Tư vấn TCTT

27 thành viên chính sách quốc gia Hội đồng, bao gồm Trợ lý Tổng thư ký Đình Văn An; Phó Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo; Phó Chủ tịch Hiệp định Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ; Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc Đào Minh Tú; Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Tổng cục kinh tế, Văn phòng Chính phủ Vũ Dũng; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thọ Đạt; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, Nguyễn Hồng Sơn; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung; Trưởng khoa Tài chính - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thọ; Giám đốc Trung tâm Đào tạo BIDV Can Văn Lực; Tư vấn: Lê Đức Thúy, Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Lê Xuân Nghĩa, Trần Du Lịch, Nguyễn Công Nghiệp Nguyễn Thị Mùi.

No comments:

Post a Comment